Terugblik campagne open dagen april 2021 #17 – 2021

Voor elke open dag wordt actief en gericht campagne gevoerd om de doelgroep studiekiezers voor het mbo en hun ouders zo gericht mogelijk te benaderen. We maken daarom ter promotie van de open dagen vooral gebruik van betaalde advertenties via social media en andere online opties. Buitenreclame wordt beperkter ingezet en bij voorkeur in verlichte bushokjes of andere wachtplekken. Bij het instellen van de online advertenties kan men doelgroepen samenstellen op basis van o.a. geografische en persoonlijke kenmerken. Zo kunnen we budget gerichter inzetten en beter terugzien in ons website-analyse systeem wat de online advertenties opleveren.

Hierbij een overview van de resultaten van de online campagne van de open dagen in april 2021.

Resultaten
Op de mbo-site kwamen uit de campagne 3463 nieuwe gebruikers. Dit ligt aanzienlijk hoger dan in de drukke campagneperiode van de open dagen in maart (2749). Over het algemeen verliep deze campagne beter dan in maart toen we o.a. last hadden van andere scholen en de verkiezingen. Op alle verschillende kanalen zijn alle uitingen van het STC in de campagneperiode ruim 1.000.000 keer getoond aan de doelgroep. De meeste sitebezoeken komen uit Facebook, mede omdat dit platform zich het beste leent voor kliks naar de website. De betaalde Google advertenties zijn het meest efficiënt als we kijken naar vertoningen die in kliks converteren.

Het totaal aantal aanmeldingen voor de vier open dagen in april lag op 140 studiekiezers. Zij volgden doorgaans één voorlichting met één ouder/verzorger of introducee. Ruim 75% van de aanmelders is ook daadwerkelijk als aanwezige bezoeker op een van de vier dagen ingecheckt. Het totaal aantal bezoekers viel op sommige plekken wat tegen. Dit is deels te wijten aan beperkte plekken in de tijdvakken op de locaties en het signaal van diverse decanen dat de meeste examenkandidaten al een vervolgopleiding hebben gekozen. Alsook aan de terughoudendheid van sommige studiekiezers om in coronatijd langs te komen, en daadwerkelijke afmeldingen door coronagevallen in het gezin of omgeving van aangemelde personen. De bezoekers die zijn geweest hebben wel alle aandacht van collega’s plus studenten gekregen en waardeerden dit enorm.

Bezoekers geven dit vaak ook terug in de enquête. De mbo open dagen van april krijgen gezamenlijk gemiddeld een 8+. Ook heeft 66% zich al aangemeld voor een opleiding of zegt dat na de open dag te gaan doen. De resultaten van de enquêtes zijn op te vragen bij Colette Olijhoek, Tamara Sunder, Pauline Rietdijk, André Elkhuizen of Cor den Hertog.

Inzet campagne april
De campagne is met betaalde advertenties uitgezet via adverteren op Google, Facebook en Instagram. Daarnaast zijn banners getoond op diverse websites zoals Dumpert (vooral jongeren) en sites als AD.nl (meer op ouders gericht). Alle betaalde campagnes hebben een link die doorverwijst naar een relevante pagina op de mbo-website met algemene of meer specifieke informatie over de open dagen.

De generieke doelgroep voor algemene uitingen is als volgt bepaald: mannen, vrouwen en onbekend in de leeftijd van 15 tot 24 jaar en 38 tot 55 jaar woonachtig in de regio Rotterdam met een straal van 30 kilometer vanaf Rotterdam. Straal van 25 km rondom Nieuwe-Tonge. 10 kilometer rondom Katwijk aan Zee. Straal van 15 km rondom Middelburg / Goes. 10 km rondom Gorinchem. 12 km rondom Monfoort. 15 km regio Breda-Dordrecht. 20 km rondom Roosendaal.

Specifieke doelgroepen voor uitingen voor een aparte open dag, college, sector of locatie worden ‘op maat gemaakt’. Denk dan voor de binnenvaart-opleidingen aan steden langs de rivieren, voor logistieke en transportopleidingen meer het gebied richting Gouda en voor havens of procesindustrie ook regio’s als Moerdijk en de rand van Zeeland.

Algemene advertentie open dag Google (een van vele varianten)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2.png

Algemene advertentie Facebook (Instagram vergelijkbaar ingezet)

Banner zoals getoond op diverse websites
Banners worden in meerdere formaten op verschillende plekken op diverse websites aangeboden, zoals op onderstaande site:

Vragen?
Heb je algemene vragen over de open dagen of de infomiddag? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via communicatie@stc-r.nl. Voor specifieke vragen over de online campagne of de rapportage, kan je contact opnemen met Marloes Groenenboom.

Voor vragen over het programma voor de laatste infodag op 2 juni van jouw locatie of college kan je terecht bij; Colette Olijhoek, Katja van den Hoed, Mirjam Guijt, Tamara Sunder, Pauline Rietdijk, Cor den Hertog of André Elkhuizen.

Voor de opleidingen in Zwolle is op dinsdag 22 juni de laatste kennismaking van dit schooljaar.