Terugblik online campagnes mei en infodag 2 juni #21 – 2021

Voorafgaand aan de laatste infodag voor het mbo draait jaarlijks de online campagne ‘aanmelden kan nog steeds’. In verband met corona werd de officiële aanmelddatum voor het mbo door het ministerie verplaatst van 1 april naar 1 mei 2021. Aansluitend is voor de mbo-infodag op 2 juni actief en gericht campagne gevoerd om de doelgroep uit te nodigen voor de laatste kennismaking op de schoollocaties.

Aanpak en resultaat ‘aanmelden kan nog steeds’
Voor het melden dat aanmelden voor de start aan een mbo-opleiding na de zomer ook na 1 mei nog kan op het STC hebben we advertenties op social media ingezet. Deze advertenties waren gericht op ouders, jongeren en jong volwassenen (18 tot 22 jaar) en voor de bbl-instroom ingesteld op relevante geografische gebieden. Resultaat van de inspanningen waren 504 nieuwe gebruikers op onze mbo-website en de nodige vervolgbezoeken op opleidingspagina’s en kliks naar Magister.

Aanpak infodag 2 juni
We maken ter promotie van de infodag vooral gebruik van betaalde advertenties via social media en andere online opties. Buitenreclame wordt beperkter ingezet en bij voorkeur in verlichte bushokjes of andere wachtplekken. Bij het instellen van de online advertenties kan men doelgroepen samenstellen op basis van o.a. geografische en persoonlijke kenmerken. Zo kunnen we budget gerichter inzetten en beter terugzien in ons website-analyse systeem wat de online advertenties opleveren. Hierbij een overview van de resultaten van de online campagne van de laatste infodag op 2 juni 2021.

Resultaten infodag 2 juni
Tijdens de campagne bezochten 2210 gebruikers de mbo-website. Dit totaal ligt lager dan in de campagneperiode van de open dagen in april (3463). Dit is geen verrassing voor een infodag, omdat veel reguliere studiekiezers de opleidingskeuze al hebben gemaakt. Het totaal aan bezoeken op de mbo-site was in de maand mei tevens zo goed als gelijk aan de cijfers van vorig jaar mei. Op alle verschillende kanalen zijn alle uitingen van het STC in de campagneperiode bijna 900.000 keer getoond aan de doelgroep. De meeste sitebezoeken komen uit Facebook, mede omdat dit platform zich het beste leent voor kliks naar de website. De betaalde Google advertenties zijn het meest efficiënt als we kijken naar het aantal vertoningen dat een klik naar de website oplevert.

Het totaal aantal aanmeldingen voor de mbo infodag was vooraf zo’n 80 studiekiezers. Zij volgden doorgaans één voorlichting met één ouder/verzorger of introducee. Ruim 84% van de aanmelders is ook daadwerkelijk als aanwezige bezoeker op een locatie ingecheckt. Voor een infodag valt dit aantal niet tegen. Ook het zomerse weer dat na lang wachten daar was, zal voor wat extra afmeldingen hebben gezorgd. Daarnaast speelt mee dat de infodag altijd laat in het wervingsseizoen valt en veelal gericht is op leerlingen in het voorgezet onderwijs die een klasbevordering of examen niet halen. De meeste reguliere examenkandidaten kozen al eerder een vervolgopleiding. De bezoekers die zijn geweest hebben wel alle aandacht van collega’s plus studenten gekregen en waardeerden dit enorm.

Bezoekers geven dit vaak ook terug in de enquête. De infodag van juni scoort wederom gemiddeld een 8+. Ook heeft 55% zich al aangemeld voor een opleiding of zegt dat na de open dag te gaan doen. De resultaten van de enquêtes zijn op te vragen bij Colette Olijhoek, Tamara Sunder, Pauline Rietdijk, André Elkhuizen of Cor den Hertog.

Inzet campagne juni
De campagne is met betaalde advertenties uitgezet via adverteren op Google, Facebook en Instagram. Daarnaast zijn banners getoond op diverse websites zoals Dumpert (vooral op jongeren gericht) en sites als AD.nl (meer op ouders gericht). Alle betaalde campagnes hebben een link die doorverwijst naar een relevante pagina op de mbo-website met algemene of meer specifieke informatie over de open dagen.

De generieke doelgroep voor algemene uitingen is als volgt bepaald: mannen, vrouwen en onbekend in de leeftijd van 15 tot 24 jaar en 38 tot 55 jaar woonachtig in de regio Rotterdam met een straal van 30 kilometer vanaf Rotterdam. Straal van 25 km rondom Nieuwe-Tonge. 10 kilometer rondom Katwijk aan Zee. Straal van 15 km rondom Middelburg / Goes. 10 km rondom Gorinchem. 12 km rondom Monfoort. 15 km regio Breda-Dordrecht. 20 km rondom Roosendaal.

Specifieke doelgroepen voor uitingen voor een aparte open dag, college, sector of locatie worden ‘op maat gemaakt’. Denk dan voor de binnenvaart-opleidingen aan steden langs de rivieren, voor logistieke en transportopleidingen meer het gebied richting Gouda en voor havens of procesindustrie ook regio’s als Moerdijk en de rand van Zeeland.

Algemene advertentie infodag Google (een van vele varianten)

Algemene advertentie Instagram (Facebook vergelijkbaar ingezet)

Banner zoals getoond op diverse websites
Banners worden in meerdere formaten op verschillende plekken op diverse websites aangeboden, zoals op onderstaande site:

Vragen?
Heb je algemene vragen over de open dagen of de infomiddag? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via communicatie@stc-r.nl. Voor specifieke vragen over de online campagne of de rapportage, kan je contact opnemen met Marloes Groenenboom.

Voor vragen over open dagen op jouw locatie of college kan je terecht bij; Colette Olijhoek, Katja van den Hoed, Mirjam Guijt, Tamara Sunder, Pauline Rietdijk, Cor den Hertog of André Elkhuizen.

Voor de opleidingen in Zwolle is op dinsdag 22 juni de laatste kennismaking van dit schooljaar.