Meet & Greet voor startende docenten en instructeurs #31 – 2021

Afgelopen donderdag maakten een groep startende docenten en instructeurs verder kennis met het STC. Na een korte kennismakingsopdracht kregen zij een rondleiding op de STC-locatie Waalhaven. De groep mocht een stukje rijden op de railsimulator, zag met eigen ogen de mogelijkheden van het Soft Skills Lab, nam een kijkje in het ShareHouse en zag hoe de Ketensimulator in het onderwijs wordt toegepast.

De bijeenkomst werd afgesloten met het delen van ervaringen van de eerste maand bij het STC. Het is een waardevol moment om elkaar én het STC nog beter te leren kennen.

Intervisie- en themabijeenkomsten
Het komende jaar staan, naast de drie geplande Meet & Greet-bijeenkomsten, ook intervisie- en themabijeenkomsten gepland voor de startende docenten en instructeurs. De eerstvolgende bijeenkomst is een intervisiebijeenkomst op 28 oktober van 15.30 – 17.00 (locatie volgt). Alle overige data staan vermeld in de programmakaart Startende docenten en instructeurs (zie STC Academy, categorie ‘startende docenten en instructeurs’).

Meer info: Jan Ververs