E-learning ‘Op stage? Iedereen gelijke kansen!’ #17 – 2020

Iedereen verdient gelijke kansen op school en tijdens stage. Helaas is dat niet altijd de realiteit. Ongelijke behandeling op grond van afkomst, religie, geslacht en seksuele voorkeur komt voor. Studenten in het mbo kunnen discriminatie ervaren bij het zoeken naar een stageplaats en tijdens de stage zelf. In twee modules krijgen docenten en begeleiders in het mbo handvatten aangereikt om coping-strategieën te herkennen en met studenten over stagediscriminatie in gesprek te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat studenten het lastig vinden om dit bespreekbaar te maken. Ze maken liever hun stage af dan de discussie aan te gaan. Ze vrezen een negatieve beoordeling of op zoek te moeten gaan naar een nieuwe stageplaats. De meldingsbereidheid is erg laag.

Rol docenten en begeleiders

Docenten en begeleiders hebben een belangrijke rol bij het begeleiden van studenten die discriminatie ervaren. Essentieel is dat elke vorm van discriminatie of ongelijke behandeling wordt afgewezen.

Opzet e-learning

De nieuwe e-learning bestaat uit korte filmclips waarin studenten en docenten hun ervaringen delen en uit twee, interactieve modules. De module ‘als docent voor de groep’ helpt de docent bij de voorbereiding op zijn rol in het bespreekbaar maken van discriminatie.  De module ‘als begeleider van stagiairs’ richt zich op coping-strategieën die studenten hanteren in stressvolle situaties. Een helder stappenplan geeft de begeleider handvatten om met een student in gesprek te gaan over diens ervaren discriminatie. Ook zijn tips opgenomen hoe een student de situatie op de stageplek bespreekbaar kan maken.

In twee modules krijgen docenten en begeleiders in het mbo handvatten aangereikt om coping-strategieën te herkennen en met studenten over stagediscriminatie in gesprek te gaan. De e-learning is gratis te vinden via de Scholingscarrousel of www.schoolenveiligheid.nl/stagediscriminatie.

Meer info: Scholingscarrousel